1. Start
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Nowy tomograf w Świeciu

Nowy tomograf w Świeciu

Zakończyła się wymiana tomografu komputerowego w szpitalu w Świeciu.

Od dzisiaj pacjenci badani są w zmodernizowanej pracowni TK w budynku szpitala.

Modernizacja pracowni tomografii komputerowej trwała od początku sierpnia i była związana z wymianą tomografu na nowy aparat.

Wczoraj po południu szpital otrzymał wszystkie formalne zgody na uruchomienie pracowni.

Nowy TK to urządzenie 32 rzędowe (dotychczasowy aparat był 16-rzędowy);

ma silniejszą lampę i dostosowane do niej podzespoły.

Oznacza to, że można nim wykonać więcej zdjęć o zdecydowanie lepszej jakości.

Tomograf umożliwia badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy; badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, naczyń obwodowych czy badania wielonarządowe.

Stary aparat TK został zakupiony w 2012 roku. Tylko w ubiegłym roku wykonano nim 11 239 badań.

Zakup aparatu TK i modernizacja pracowni zostaną sfinansowane w ramach projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 – etap II”. Łączna wartość projektu to 1 744 382,07 z czego 1 197 846,12 to wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 133 094,01 to dotacja z budżetu państwa.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000