1. Start
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Wymiana windy szpitalnej w szpitalu w Olkuszu

Wymiana windy szpitalnej w szpitalu w Olkuszu

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz realizuje, w ramach zawartej z Wojewodą Małopolskim umowy nr 23/WI/2022 z dnia 9.03.2022r., zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana windy szpitalnej dla potrzeb transportu pacjentów covidowych w szpitalu w Olkuszu w związku z COVID19”.

Zadanie inwestycyjne jest finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość dofinansowania wynosi 520 000 zł.

Zakres projektu:

Zadanie inwestycyjne obejmuje wymianę starego dźwigu szpitalnego na fabrycznie nowy 6 – przystankowy dźwig szpitalny w istniejącym szybie dźwigowym wraz z uzyskaniem decyzji Inspektora Dozoru Technicznego dopuszczającej dźwig do eksploatacji. W ramach zadania sfinansowane będzie również: wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji, obsługa inwestorska, szkolenie personelu Beneficjenta oraz rozruch urządzeń.

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego w szpitalu poprzez rozdział pacjentów zakażonych wirusem sars-cov-2 w ramach wyodrębnienia dla nich windy przy transporcie wewnętrznym w szpitalu.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000