1. Start
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Nowa Izba Przyjęć we Wschowie

Nowa Izba Przyjęć we Wschowie

Pierwszy kontakt z Pacjentem to ważny element procesu leczenia.
We Wschowie uroczyście oddaliśmy do użytkowania Izbę Przyjęć, której założenia projektowe powstały jeszcze w 2020 r. – niestety okres pandemii przesunął czas realizacji.
Projekt obejmował prace budowlane w zakresie dostosowania układu przestrzennego placówki medycznej do nowych zadań. Dzięki tym pracom powstała nowoczesna przestrzeń spełniająca wszelkie standardy związane z pobytem Pacjentów. W ramach inwestycji wybudowano także wiatę dla karetek.
Całkowity koszt inwestycji realizowanej w latach 2020 – 2023 wyniósł ponad  700 tys. zł.
Nowa Izba Przyjęć została przystosowana do dwóch typów działań:
– planowych przyjęć służąc przyjmowaniu pacjentów na zabiegi, w ramach zwykłego ruchu chorych w szpitalu.
– do przypadków nagłych do udzielenia bieżącej doraźnej pomocy.
Inwestycja dała także możliwość izolacji pacjenta z podejrzeniem chorób zakaźnych.
W nowo wyremontowanej przestrzeni o powierzchni niemal 100 m2 znajdują się: Centralny Punkt Obsługi Pacjenta, izolatka wraz ze śluzą, łazienki dla pacjentów i personelu oraz pokój socjalny. Dodatkowo zakupiono macerator i wykonano zabudowy meblowe.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000