1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
  6. /
  7. Przebudowa wejścia głównego A z wydzieleniem wejścia pacjentów z infekcją w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą w związku z COVID-19

Archiwum Projektów UE i dotacji

Przebudowa wejścia głównego A z wydzieleniem wejścia pacjentów z infekcją w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą w związku z COVID-19
Informacje o projekcie

Nowy Szpital w Kostrzynie Nad Odrą Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą,ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, zakończył z dniem 31.01.2023r. realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa wejścia głównego A z wydzieleniem wejścia pacjentów z infekcją w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą w związku z COVID-19”.

Miejsce realizacji Projektu

Kostrzyn nad Odrą

Cele Projektu

Celem zadania jest ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.

Zakres rzeczowy Projektu

Zadanie obejmowało dostosowanie zespołu wejściowego budynku głównego szpitala do funkcji krótkotrwałej izolacji pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem sars-cov-2. Zakres robót budowlanych obejmował wymianę stolarki drzwiowej, remont kapitalny dwóch pomieszczeń zespołu wejściowego, wyposażenie pomieszczenia do krótkotrwałej izolacji pacjenta w system monitoringu oraz lampę dezynfekcyjną przepływową.

Wskaźniki Projektu

Efekt rzeczowy osiągnięto w 100%. W ramach robót budowlanych wymieniono stolarkę drzwiową w zespole wejściowym do budynku głównego szpitala, wykonano remont kapitalny dwóch pomieszczeń zespołu wejściowego, wyposażono pomieszczenie do krótkotrwałej izolacji pacjenta w system monitoringu oraz lampę dezynfekcyjną przepływową.

Źródła finansowania Projektu

Zadanie było realizowane w ramach umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim znak BF-VIII.3146.8.20.2022 z dnia 14.04.2022r. z dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie  128 500 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 159.776,38 zł brutto.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000