1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
  6. /
  7. Przebudowa wejścia głównego A z wydzieleniem wejścia pacjentów z infekcją w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą w związku z COVID-19

Archiwum Projektów UE i dotacji

Przebudowa wejścia głównego A z wydzieleniem wejścia pacjentów z infekcją w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą w związku z COVID-19
Informacje o projekcie

Nowy Szpital w Kostrzynie Nad Odrą Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, realizuje w ramach umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim znak BF-VIII.3146.8.20.2022 z dnia 14.04.2022r. zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa wejścia głównego A z wydzieleniem wejścia pacjentów z infekcją w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą w związku z COVID-19”.

Miejsce realizacji Projektu

Kostrzyn nad Odrą

Cele Projektu

Celem zadania jest ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.

Zakres rzeczowy Projektu

Zadanie obejmuje dostosowanie zespołu wejściowego budynku głównego szpitala do funkcji krótkotrwałej izolacji pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem sars-cov-2. Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę stolarki drzwiowej, remont kapitalny dwóch pomieszczeń zespołu wejściowego, wyposażenie pomieszczenia do krótkotrwałej izolacji pacjenta w system monitoringu oraz lampę dezynfekcyjną przepływową.

Źródła finansowania Projektu

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wartość dofinansowania wynosi 128 500 zł, całkowita wartość zadania wynosi 142 450 zł.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459