1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
 6. /
 7. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Remont łazienki)

Archiwum Projektów UE i dotacji

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Remont łazienki)

Informacje o projekcie

REMONT ŁAZIENKI Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ODDZIALE REHABILITACJI NOWEGO SZPITALA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ SP. Z O.O.

 

Umowa nr ROPS.IV.63.4.2022 na dofinansowanie w 2023 roku ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawarta 18.05.2023 roku w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze a Nowym Szpitalem w Kostrzynie
nad Odrą Sp. z o.o.

 

 

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

Narutowicza 6

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Budynek Główny Szpitala – Oddział Rehabilitacji

Cele Projektu

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest remont łazienki na Oddziale Rehabilitacji Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., a w szczególności pełne jej dostosowanie do współczesnych standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Zdjęcia łazienki przed remontem

Łazienka przed remontem
Łazienka przed remontem

Zakres rzeczowy Projektu

Oddział Rehabilitacji znajduje się na parterze w Budynku Głównym Szpitala. Budynek ten jest typowym obiektem szpitalnym, w którym zlokalizowana jest Izba Przyjęć, oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz pomieszczenia techniczne i administracyjne wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego.  Budynek ten został wybudowany w 1933 roku, posiada 4 kondygnacje (3 nadziemne + 1 podziemna – podpiwniczenie).

Łazienka w Oddziale Rehabilitacji składa się z dwóch pomieszczeń mieszczących trzy kabiny natryskowe, trzy kabiny WC i przedsionek z umywalką. Ogólnie stan techniczny łazienki należy ocenić jako niezadowalający. Posadzki z płytek gresowych wyeksploatowane, okładziny ścian z glazury, stolarka drzwiowa płycinowa wyeksploatowana, drzwi do kabin o zaniżonej szerokości, widoczne nieobudowane piony wodne, widoczne nieobudowane piony kanalizacyjne i podejścia kanalizacyjne z rur żeliwnych pod przybory sanitarne
z pomieszczeń wyższej kondygnacji, instalacja kanalizacji z rur żeliwnych wyeksploatowana, skorodowana i nieszczelna. Armatura wyeksploatowana, stan techniczny izolacji przeciwwilgociowych – zły, wentylacja niewystarczająca. Instalacja elektryczna stara, z przewodów aluminiowych, wyeksploatowana, nie spełniająca obowiązujących przepisów. Stan istniejący łazienki nie pozwala na jej bezpieczne użytkowanie zarówno
pod względem bezpieczeństwa fizycznego jak i sanitarno-epidemiologicznym – niemożność utrzymania czystości. Powierzchnia pomieszczeń łazienki do remontu (po obrysie ścian konstrukcyjnych) – 27,90 m2, w tym: łazienka – 16,10 m2, WC – 11,80 m2. Z opinii pacjentów wynika, że warunki socjalne powodują rezygnację przez nich z korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych na tym Oddziale w trybie stacjonarnym.

W związku z zagrażającym bezpieczeństwem użytkowania i niską estetyką pomieszczeń istniejącej łazienki zachodzi konieczność jej gruntownego remontu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Zakres rzeczowy przewidzianych robót:

a) roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe (roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie nowych ścianek działowych, izolacji przeciwwilgociowych na ścianach i w podłożu posadzki, tynków cementowo – wapiennych, okładziny ścian płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości, malowanie pozostałych ścian i sufitów, wykonanie nowych posadzek wraz z podłożami i izolacją termiczną, wymiana stolarki drzwiowej na zgodną z przepisami, montaż armatury sanitarnej, osprzętu elektrycznego i osprzętu instalacji przywoławczej, opraw oświetleniowych, pochwytów i poręczy dla niepełnosprawnych oraz wyposażenia łazienki);

b) wymiana instalacji:

 • ciepłej i zimnej wody użytkowej,
 • kanalizacji sanitarnej z wymianą poziomów, instalacji podposadzkowej i pionów kanalizacyjnych do połączenia z nowymi pionami w poziomie I piętra celem wyeliminowania nieszczelności,
 • centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 • elektrycznych w tym: oświetlenia ogólnego, gniazd wtyczkowych i połączeń wyrównawczych,
 • instalacji przywoławczej,
 • wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym, włączanym wraz z oświetleniem.

Powierzchnie łazienki po remoncie – 26,30 m2, w tym:  przedsionek łazienki – 8,70 m2,
łazienka – 6,80 m2, łazienka dla niepełnosprawnych – 6,20 m2, WC – 4,60 m2.

 

Zdjęcia łazienki w trakcie remontu

Łazienka w trakcie remontu
Łazienka w trakcie remontu
Łazienka w trakcie remontu
Realizacja projektu umożliwi

Pomieszczenia łazienki na Oddziale Rehabilitacji będą w pełni dostosowane do współczesnych standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych oraz przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

– zapewnione zostaną komfortowe warunki dla pacjentów korzystających z pomieszczeń łazienki (m.in. zapewnienie pełnego bezpieczeństwa fizycznego oraz sanitarno – epidemiologicznego, odpowiednia wydajność systemu wentylacji, zapewnienie intymności, właściwa estetyka, łatwość korzystania przez osoby niepełnosprawne). Komfort pacjenta odgrywa istotną role w procesie rehabilitacji, wyeliminowane zostaną rezygnacje pacjentów z leczenia rehabilitacyjnego na skutek nieodpowiednich warunków socjalnych. Bardzo ważnym czynnikiem dla pacjentów jest możliwość skorzystania z pełni przystosowanej kabiny natryskowej, kabiny wc, czy też umywalki, zarówno przez osoby przebywające w salach chorych, jak i przez pacjentów po zakończonych zajęciach rehabilitacyjnych w salach ćwiczeń;

– nastąpi  pełne dostosowanie pomieszczeń łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. odpowiednia szerokość otworów drzwiowych do kabin wc, nowa instalacja przywoławcza, pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych);

– przewiduje się zwiększenie liczby pacjentów (w tym z niepełnosprawnością) korzystających z Oddziału Rehabilitacji, w wyniku zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych. W szczególności dotyczy to pacjentów z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, gdyż świadczenia te nie są limitowane (ograniczone) wielkością posiadanego kontraktu z NFZ (bezlimitowe finansowanie przez NFZ zrealizowanych świadczeń dla pacjentów z tym rodzajem niepełnosprawności).

Źródła finansowania Projektu

* Wartość całkowita Projektu – 163 383,68 zł (100,00%)

* Dofinansowanie (PFRON) – 35 000,00 zł (21,42%)

* Wkład własny – 128 383,68 zł (78,58%)

 

Okres realizacji Projektu:

16.11.2022 – 30.11.2023

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000