1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
  6. /
  7. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (DEFIBRYLATOR – 2 SZT.)

Archiwum Projektów UE i dotacji

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (DEFIBRYLATOR – 2 SZT.)
Informacje o projekcie

Umowa Nr BF-VIII.3146.8.10.2022 w sprawie przyznania w 2022 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 zawarta w dniu 29.03.2022 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Nowym Szpitalem w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Oddział Chorób Wewnętrznych

Zakres rzeczowy Projektu

Defibrylator (2 szt.)

Realizacja projektu umożliwi

Podstawowy sprzęt wymagany przez NFZ, niezbędny do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Szczególnie potrzebny w czasach panowania pandemii i zwiększonego zastosowania defibrylacji pacjentów celem podjęcia przywrócenia funkcji życiowych.
Obecnie Szpital posiada 5 defibrylatorów, umiejscowionych w różnych komórkach organizacyjnych wymagających posiadania tego rodzaju sprzętu. Większość defibrylatorów jest już znacznie wyeksploatowana i wymaga wymiany.

Zakup dwóch defibrylatorów znacznie poprawiłby wyposażenie Szpitala w tego rodzaju sprzęt medyczny.

Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 179 854,46 PLN
Dofinansowanie (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 154 800,00 PLN (86,07%)
Wkład własny – 25 054,46 PLN (13,93%)

Okres realizacji Projektu:
24.03.2022 – 30.09.2022

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000