1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
  6. /
  7. „Budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą w związku z COVID-19”.

Archiwum Projektów UE i dotacji

„Budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą w związku z COVID-19”.

Informacje o projekcie

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, zrealizował w ramach umowy znak DOI/ZOZ/COVID-19/1782/2021/269 zawartej ze Skarbem Państwa Ministrem Zdrowia, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej w  Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą w związku z COVID-19”.

Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

Zakres rzeczowy Projektu

Budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej.

Realizacja projektu umożliwi

Osiągnięte zostały w całości zakładane efekty rzeczowe inwestycji. Uzyskano poprawę bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu do łóżek covidowych poprzez wybudowanie Stacji zgazowania tlenu ze zbiornikiem kriogenicznym tlenu medycznego 6000 l, parownica i osprzętem, dostosowanie istniejącej rozprężali tlenu do zwiększonych rozbiorów, wyposażenie pomieszczenia rozprężalni tlenu w wentylację mechaniczną w wykonaniu przeciwwybuchowym, rozbudowę instalacji tlenu wewnętrznej w budynku głównym szpitala o 41 szt. gniazd, zakup niezbędnego osprzętu – dozowników tlenu 41 szt.

Źródła finansowania Projektu

Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wartość dofinansowania wynosi 342 000 zł, całkowita wartość zadania wyniosła 423 686 zł.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000