window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-37KR14BMG9');
 1. Start
 2. /
 3. Praca
 4. /
 5. Kadra medyczna
 6. /
 7. Nowy Szpital we Wschowie
 8. /
 9. Magister farmacji w Aptece przyszpitalnej

Praca

Magister farmacji w Aptece przyszpitalnej
Data zakończenia
31/12/2023
Lokalizacja
Nowy Szpital we Wschowie
Opis stanowiska
 • Świadczenie usług w przyszpitalnej aptece,
 • Zaopatrywanie, wydawanie, przechowywanie oraz identyfikowanie środków farmaceutycznych.
Wymagania
 • Tytuł magistra farmacji, z prawem wykonywania zawodu,
 • Pięcioletni staż pracy w aptece (lub trzyletni w przypadku posiadania specjalizacji z farmacji aptecznej),
 • Samodyscyplina oraz umiejętność organizacji czasu pracy,
 • Wysoka kultura osobista, życzliwe podejście do pacjentów.
Oferujemy
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Praca na pełen etat w pełnym wymiarze czasu pracy (7:35h dziennie od poniedziałku do piątku),
 • Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
 • Przyjazne środowisko pracy
Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel.: 516 049 466, 516 049 477, 512 729 977.

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)……”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Tel. 41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl