1. Start
 2. /
 3. Praca
 4. /
 5. Kadra medyczna
 6. /
 7. Nowy Szpital we Wschowie
 8. /
 9. Kierownik apteki

Praca

Kierownik apteki

Data zakończenia

31/12/2023

Lokalizacja

Nowy Szpital we Wschowie

Opis stanowiska

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. zatrudni kierownika apteki szpitalnej.

Do osoby zatrudnionej będzie należało:

 • organizacja pracy w aptece szpitalnej,
 • zaopatrywanie, wydawanie, przechowywanie oraz identyfikowanie środków farmaceutycznych,
 • świadczenie usług w przyszpitalnej aptece.

Wymagania

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje określone w art. 88 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020 poz. 944, z późn. zm.),
 • Samodyscyplina oraz umiejętność organizacji czasu pracy,
 • Wysoka kultura osobista, życzliwe podejście do pacjentów.

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
 • Przyjazne środowisko pracy.

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel: 516 049 466, 512 729 977 lub 695 740 720

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)……”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000