1. Start
 2. /
 3. Praca
 4. /
 5. Kadra medyczna
 6. /
 7. Nowy Szpital w Szprotawie
 8. /
 9. Pielęgniarka

Praca

Pielęgniarka

Data zakończenia

31/12/2022

Lokalizacja

Nowy Szpital w Szprotawie

Opis stanowiska

Nowy Szpital w Szprotawie podejmie współpracę z pielęgniarkami posiadającymi aktualne prawo wykonywania zawodu.

Wymagania

 • wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo
 • samodyscyplina i umiejętności organizowania czasu pracy
 • wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta
 • doświadczenie w pracy na w/w stanowisku

Oferujemy

 • współpracę w oparciu o różne formy zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenie, kontrakt
 • możliwość pracy w godzinach dopołudniowych, jak i w formie dyżurów
 • możliwości rozwoju zawodowego i osobistego
 • przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy
 • stabilne warunki pracy.

Kontakt

Zainteresowanych prosimy o kontakt: HR@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr: 512729977

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)……”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000