1. Start
 2. /
 3. Praca
 4. /
 5. Kadra medyczna
 6. /
 7. Nowy Szpital w Świebodzinie
 8. /
 9. Lekarz endokrynolog Świebodzin

Praca

Lekarz endokrynolog Świebodzin

Data zakończenia

31/12/2023

Lokalizacja

Świebodzin

Opis stanowiska

 • Świadczenie usług w zakresie endokrynologii w Poradni Endokrynologicznej.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania

 • specjalizacja w dziedzinie endokrynologii.
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 • prawo wykonywania zawodu.
 • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • ciekawą i samodzielną pracę w Grupie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • duże możliwości rozwoju zawodowego,
 • wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych.

Kontakt

CV należy przesyłać na adres: hr@nowyszpital.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu: 798 038 212

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)……”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000