1. Start
  2. /
  3. Praca
  4. /
  5. Kadra medyczna
  6. /
  7. Nowy Szpital w Świebodzinie

Praca

Kadra medyczna

Nowy Szpital w Świebodzinie
Technik RTG

Udzielanie świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.
Wykonywanie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków.

Lekarz neurolog

Świadczenie usług z zakresu neurologii w Oddziale Neurologicznym z pododdziałem udarowym oraz w Poradni Neurologicznej.

Lekarz pediatra/neonatolog

Świadczenie usług na Oddziale Neonatologicznym.

Lekarz anestezjolog

Świadczenie usług w zakresie anestezji i intensywnej terapii w ramach kontraktu z NFZ.

Lekarz rezydent chorób wewnętrznych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem rezydentury, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Lekarz ginekolog

Świadczenie usług w zakresie ginekologii i położnictwa na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym.

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Nowy Szpital w Świebodzinie pilnie podejmie współpracę z Pielęgniarkami/Pielęgniarzami posiadającymi aktualne prawo wykonywania zawodu.

Lekarz do POZN

Świadczenie usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nocnej i Świątecznej w ramach kontraktu z NFZ.

Lekarz ortopeda w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

Świadczenie usług w zakresie ortopedii do Poradni Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459