1. Start
 2. /
 3. Praca
 4. /
 5. Kadra medyczna
 6. /
 7. Nowy Szpital w Kostrzynie n. Odrą
 8. /
 9. Pielęgniarka instrumentariuszka

Praca

Pielęgniarka instrumentariuszka
Data zakończenia
31/12/2022
Lokalizacja
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
Opis stanowiska

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę instrumentariuszkę.

 • Świadczenie profesjonalnych świadczeń z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego w obrębie traktu operacyjnego i poza nim w razie takiej konieczności.
 • Wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz zasadami etyki zawodowej.
Wymagania
 • Wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo i aktualne prawo wykonywania zawodu.
 • Doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym.
 • Samodyscyplina i umiejętności organizowania czasu pracy.
 • Wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta.
 • Mile widziane posiadanie kursów specjalistycznych lub specjalizacji.
Oferujemy
 • Współpracę w oparciu o różne formy zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenie, kontrakt.
 • Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy.
 • Stabilne warunki pracy.
Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel.: 502 176 133

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)……”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459