1. Start
  2. /
  3. Praca
  4. /
  5. Kadra medyczna
  6. /
  7. Nowy Szpital w Kostrzynie n. Odrą

Praca

Kadra medyczna

Nowy Szpital w Kostrzynie n. Odrą
Pielęgniarka Oddział Chirurgii Ogólnej

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. zatrudni Pielęgniarkę/ Pielęgniarza do pracy na Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Lekarz Pracownia Endoskopii Kostrzyn

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. zatrudni lekarza do pracy w Pracowni Endoskopii.

Pielęgniarka Pracownia Endoskopii Kostrzyn

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. zatrudni Pielęgniarkę/ Pielęgniarza do pracy w Pracowni Endoskopii.

Lekarz ginekolog w Poradni Położniczo-Ginekologicznej

Świadczenie usług w Poradni Położniczo-Ginekologicznej w Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą.

Lekarz w Poradni Chorób Płuc

Świadczenie usług w Poradni Chorób Płuc.

Lekarz chirurg naczyń w Poradni Chorób Naczyń

Świadczenie usług w Poradni Chorób Naczyń.

Lekarz psychiatra

Świadczenie usług w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Lekarz w POZN

Świadczenie usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nocnej i Świątecznej w ramach kontraktu z NFZ.

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Świadczenie usług w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach kontraktu z NFZ.

Lekarz internista/ Oddział Chorób Wewnętrznych

Świadczenie usług w zakresie interny w Oddziale chorób wewnętrznych w ramach kontraktu z NFZ.

Pielęgniarka instrumentariuszka

Świadczenie profesjonalnych świadczeń z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego w obrębie traktu operacyjnego i poza nim w razie takiej konieczności.

Opiekun medyczny

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą zatrudni Opiekuna medycznego.

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą zatrudni Pielęgniarkę lub Pielęgniarza.

Ratownik medyczny/Kierowca

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. zatrudni Ratownika medycznego/Ratownika medycznego-Kierowcę do pracy w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Psycholog w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Świadczenie usług w zakresie psychologii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Technik elektroradiologii

Udzielanie świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych w zakresie RTG oraz tomografii komputerowej.

Lekarz do Zespołu Ratownictwa Medycznego

Świadczenie usług jako lekarz systemu w karetce S w ramach kontraktu z NFZ.

Lekarz w POZN/dyżur w Wigilię

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. poszukuje lekarza na dyżur w dniu 24.12.2022 w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459