window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-37KR14BMG9');
  1. Start
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Rehabilitacja oddechowa po COVID-19

Rehabilitacja oddechowa po COVID-19

Nowy Szpital w Świebodzinie rozpoczyna program bezpłatnej rehabilitacji oddechowej po COVID-19. Ćwiczenia pod kierunkiem rehabilitantów pomogą w powrocie do aktywności fizycznej osobom, które po COVID-19 szybko się męczą, odczuwają duszność czy osłabienie.

Program zakłada 12 spotkań (2 razy w tygodniu po 60 minut). Zestaw ćwiczeń oraz ich intensywność będą dostosowane do możliwości i potrzeb zdrowotnych każdego pacjenta. Będą to ćwiczenia oddechowe, rozgrzewające, wzmacniające oraz wyciszające.

Kto może skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji po COVID-19?

Pomoc skierowana jest do mieszkańców województwa lubuskiego. Do programu mogą zgłosić się osoby pełnoletnie i aktywne zawodowe, które przechorowały zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i mają stwierdzony tzw. zespół long COVID. W pierwszej kolejności na rehabilitację oddechową będą kwalifikowane osoby leczone na oddziałach intensywnej terapii lub przy pomocy wysokoprzepływowej tlenoterapii.

Z programu są wyłączone osoby obciążone chorobami płuc, np. POChP i astmą oraz niewydolnością serca. Do projektu nie będą zakwalifikowane pacjenci, którzy zakończyli leczenie 12 miesięcy przed zgłoszeniem się do projektu czy korzystali z rehabilitacji oddechowej w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Zapisy do programu rehabilitacji oddechowej po COVID-19

Wzory formularzy i pozostałe dokumenty niezbędne przy zgłoszeniu się do programu dostępne są w biurze projektu w szpitalu w Świebodzinie, przy ul. Młyńskiej 6 (budynek administracji- gabinet nr 3. Osoby zainteresowane mogą się skontaktować ze szpitalem telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30 pod numerem telefonu 41 240 21 06

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Z projektu realizowanego przez Nowy Szpital w Świebodzinie może skorzystać 425 osób.

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacji:

FORMULARZ REKRUTACYJNY ŚWIEBODZIN (PDF 416 KB)

REGULAMIN PROJEKTU ŚWIEBODZIN (PDF 225 KB)

Oświadczenie uczestnika Projektu (215 PDF)

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Tel. 41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl