1. Start
 2. /
 3. Aktualności
 4. /
 5. Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuc

Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuc

Szpital w Świebodzinie realizuje Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej. Świebodzin jest jedną z trzech placówek w województwie lubuskim, gdzie osoby z grupy ryzyka mogą wykonać bezpłatną tomografię płuc.

Rak płuc jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że każdego roku jest wykrywany u ponad 20 tys. osób. Mniej więcej tyle samo umiera. Po raku gruczołu krokowego to najczęściej występujący i najbardziej śmiertelny nowotwór u mężczyzn. Na raka płuc chorują i umierają także kobiety. Co więcej, wśród nowotworów, które zabijają panie, rak płuc wyprzedził w ostatnich latach raka piersi.

Nowotwór płuc to choroba o złym rokowaniu. Głównie wynika to z późnego rozpoznania. W Polsce jedynie 20 proc. przypadków wykrywanych jest we wczesnych stadium choroby.
Dlatego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej powstał program badań w kierunku wykrywania raka płuca. Jego celem jest m.in. zwiększenie liczby wykrywanego raka płuc we wczesnym stadium, zwiększenie liczby wyleczonych pacjentów i obniżenie śmiertelności.

– Zgłosiliśmy się do tego programu, ponieważ daje to możliwość objęcia badaniami większej liczby pacjentów, skrócenie czasu na postawienie diagnozy i leczenie. Zachęcamy lekarzy rodzinnych, aby informowali swoich pacjentów o skorzystaniu z badań – mówi Wiesława Cieplicka, prezes Nowego Szpitala w Świebodzinie.

Wysoka zachorowalność występuje przede wszystkim u wieloletnich palaczy. Na rozwój choroby wpływ mają również czynniki genetyczne oraz środowisko – zanieczyszczenie powietrza czy praca w warunkach szkodliwych. Dlatego program skierowany jest do obecnych i byłych palaczy.

Na badanie mogą zgłosić się osoby w wieku 55-74 lata, które są aktywnymi palaczami lub rzuciły palenie nie więcej niż 15 lat temu; u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka, np. były narażone na działanie azbestu, spalin diesla, itp.; osoby z bliskiej rodziny miały raka płuc.

Informacja telefoniczna w sprawie kwalifikacji do badań, dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.45, tel. 500 169 874

Kto może wziąć udział w badaniu?

 1. osoby w wieku 55–74 lata, które:
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).
 2. osoby w wieku 50–74 lata, które:
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji),
 3. i u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:
  • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
  • ekspozycja na radon,
  • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
  • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
  • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Kogo nie obejmuje Program:

 • osoby z chorobą zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną (badanie TK można odłożyć na czas potrzebny do powrotu do zdrowia w stopniu umożliwiającym włączenie do Programu i ew. poddaniu się diagnostyce inwazyjnej i/lub operacji),
 • osoby, u której w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie NDTK, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian,
 • osoby, u której wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK,
  osobę, u której zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu, a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

Dokumenty do pobrania:

Ankieta kwalifikująca pacjenta do badania (PDF 407 KB)

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000