Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Nowy Szpital w Szprotawie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Lokalizacja: 

II piętro, budynek główny przy ul. Henrykowskiej 1

Numery telefonów:

  • Kierownik ZOL - 41 240 2350 
  • Punkt pielęgniarski - 41 240 2351

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:

  • wniosek lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
  • wywiad pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,
  • zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza opiekującego się pacjentem na oddziale szpitalnym,
  • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu);

  • kserokopie wypisów z pobytów w szpitalu.

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

O fakcie zakwalifikowania do Zakładu oraz przybliżonym terminie przyjęcia pacjet jest informowany telefonicznie. Pacjenci są przyjmowani po dokonaniu kwalifikacji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

Dokładny termin (dzień, godzina) przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ustala kierownik Zakładu telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem.

Dokumenty do pobrania: