Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

O projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 3 Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Nr Projektu: RPKP.03.02.00-04-015/08

Tytuł projektu:

"Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu

Cele projektu:

Celem projektu jest zapewnienie pacjentom szpitala dostępu do dobrej jakości leczenia oraz poprawa warunków pracy personelu medycznego. Realizacja projektu wpłynie również pozytywnie na:

Ułatwienie korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych będzie możliwe poprzez eliminację istniejących barier i niedogodności w infrastrukturze obiektów Jednostki.

Jednym z efektów projektu będzie poprawa warunków pobytu pacjentów podczas rekonwalescencji. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w postaci polepszenia warunków bytowych i sanitarnych w obiektach oraz zwiększeniu komfortu pobytu pacjenta w salach chorych (zmniejszona liczba łóżek w salach, zwiększona przestrzeń dla pacjentów, remonty sanitariatów).

Realizacja projektu poprawi warunki pracy personelu medycznego szpitala poprzez optymalizację rozmieszczenia pomieszczeń medycznych, socjalnych i sanitarnych w obiektach oraz użytkowanie nowocześniejszego sprzętu medycznego.

Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego przede wszystkim w postaci zmniejszenia możliwości powstania urazów podczas badań, operacji itp. oraz wymiany instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej. W zmodernizowanych budynkach łatwiej będzie utrzymać czystość i sterylność, co jest ważnym elementem wymagań sanitarnych szpitala. Zmniejszy się zatem liczba i ryzyko powikłań wynikających z zakażeń szpitalnych, przez co również wzrośnie bezpieczeństwo pacjentów.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie bezpieczny dla pacjentów oraz będzie charakteryzował się mniejszą awaryjnością.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy powiatu świeckiego będą mieli zapewnioną opiekę medyczną na wysokimpoziomie.

Zakres projektu:

Roboty budowlane: 

Powierzchnia przebudowanych obiektów ochrony zdrowia– 1 910 m2.

Sprzęt medyczny:

Okres realizacji:

Maj 2008 – Wrzesień 2013

Finansowanie projektu: