Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Nowy Szpital w Świeciu

Ratownictwo Medyczne

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego planu działania systemu "Państwowe Ratownictwo Medyczne" dla województwa kujawsko-pomorskieg oraz kontraktem zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia Nowe Ratownictwo Medyczne w Świeciu świadczy usługi w zakresie medycznych czynności ratunkowych chorym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W Świeciu, ratownictwo medyczne dysponuje pięcioma zespołami ratowniczymi: dwoma specjalistycznymi i trzema podstawowymi. 
 

Lokalizacja: 

 • Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego w Świeciu
 • Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego w Nowem
 • Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego w Świeciu
 • Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego w Lnianem
 • Zespół Podstawowy Ratwonictwa Medycznego w Osiu
Świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego są udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W zakresie koniecznym zapewnia się pacjentowi nieodpłatnie leki i wyroby medyczne.
 
Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:
 • zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
 • zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
 • zespoły lotnicze, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jeden pilot zawodowy, lekarz systemu oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.
Osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego jest transportowana z miejsca zdarzenia przez zespół ratownictwa medycznego (w tym w razie potrzeby przez zespół lotniczy) do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Pacjent może też trafić z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala udzielającego świadczeń zgodnych z rodzajem i stopniem ciężkości urazu lub zachorowania (np. do centrum urazowego, ośrodka oparzeniowego, udarowego albo do ośrodka kardiologii interwencyjnej). Aby ustalić wskazania do przyjęcia pacjenta w ośrodku specjalistycznym, zespoły ratownictwa medycznego korzystają z rozwiązań telemedycznych służących teletransmisji danych do szpitala docelowego (np. zapisu EKG).
 
źródło: www.mz.gov.pl
 
Jak należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego?

Po zgłoszeniu się dyspozytora nr tel. 999/112 należy podać:

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
 • powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
 • kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć)
 • kto wzywa ZRM ( imię i nazwisko, numer telefonu)
 • odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora
 • wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".