Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

O projekcie

Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1.: Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego

Tytuł Projektu: Budowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych i modernizacja pomieszczeń SOR wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu Sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0102/16-00 z dnia 08.12.2016 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Nowym Szpitalem Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 126

86-100 Świecie

Cele Projektu:

Cele ogólne:

Cele bezpośrednie:

Zakres rzeczowy Projektu:

Źródła finansowania Projektu:

Okres realizacji Projektu: 20.11.2012 – 31.12.2017

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizowanego Projektu:

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła łatwe w użyciu narzędzie służące zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.