Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Nowy Szpital w Świebodzinie

Poradnia zdrowia psychicznego

Lokalizacja:

Nowy Szpital w Świebodzinie, ul. Młyńska 6 ( główne wejście, parter)

Rejestracja:

Wtorek, środa, czwartek, piątek, 7.30-14.30

tel. 68 45 64 022, 68 456 40 52

Lekarze specjaliści: 

lek. med. Beata Gajdowska, specjalista psychiatrii 

lek. med. Bogdan Michalski, specjalista psychiatrii

lek. med. Wioletta Giemza-Urbanowicz, specjalista psychiatrii

Małgorzata Radecka, psycholog kliniczny

Edyta Sobol, psycholog

Maria Hrehorowicz, psycholog

 
Uwaga:

Do poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenie zdrowotnego

Zakres usług:

  1. Porady lekarskie diagnostyczne-porady lekarskie udzielane przez specjalistę psychiatrę, rozpoczynające lub weryfikujące proces diagnostyczno-terapeutyczny, obejmujące: zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne konsultacje specjalistyczne i laboratoryjne, czynności pielęgniarskie, zakończona ustaleniem rozpoznania i planu terapeutycznego.
  2. Porady lekarskie terapeutyczne - kolejne porady lekarskie kontynuujące leczenie według planu, obejmujące ocenę stanu psychicznego, postępów leczenia oraz w razie potrzeby niezbędne kontrolne badania laboratoryjne.
  3. Porady lekarskie kontrolne - krótka porada lekarska lub psychologiczna obejmująca ogólną ocenę przebiegu leczenia oraz wydanie niezbędnych zaleceń.
  4. Porady psychologiczne diagnostyczne - porady, których celem jest pogłębiona diagnostyka osobowości, procesów poznawczych i innych dyspozycji psychicznych, obejmujące badania z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego.
  5. Porady psychologiczne - porady stanowiące element wdrożonego planu leczenia, obejmujące pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne.
  6. Sesje psychoterapii indywidualnej – sesje z jednym pacjentem, stanowiące element ustalonego planu leczenia, nastawione na przepracowanie podstawowych problemów  i trudności pacjenta.
  7. Sesje psychoterapii rodzinnej – sesje z rodziną stanowiące element ustalonego planu leczenia, nastawione na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodująca ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i somatycznych u członka rodziny.
  8. Sesje psychoterapii grupowej – sesje realizowane w grupach pacjentów, stanowiące element ustalonego planu leczenia, prowadzone wg określonej metody, realizowane z grupą  6 – 12 osób.
  9. Sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołecznie na jedną osobę lub w grupie 2 do 6 osób, kierowane do pacjentów i ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta.
  10. Wizyty, porady domowe lub środowiskowe – wizyty lub porady diagnostyczne, terapeutyczne lub psychologiczne udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta.