Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie

Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo Medyczne w Skwierzynie świadczy usługi w zakresie medycznych czynności ratunkowych chorym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.  W Skwierzynie Nowe Ratownictwo Medyczne dysponuje podstawowym zespołam ratowniczym.

Lokalizacja:

  • Zespół podstawowy ratownictwa medycznego w Skwierzynie
Świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego są udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W zakresie koniecznym zapewnia się pacjentowi nieodpłatnie leki i wyroby medyczne.
 
Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:
 
  • zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
  • zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
  • zespoły lotnicze, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jeden pilot zawodowy, lekarz systemu oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.
Osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego jest transportowana z miejsca zdarzenia przez zespół ratownictwa medycznego (w tym w razie potrzeby przez zespół lotniczy) do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Pacjent może też trafić z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala udzielającego świadczeń zgodnych z rodzajem i stopniem ciężkości urazu lub zachorowania (np. do centrum urazowego, ośrodka oparzeniowego, udarowego albo do ośrodka kardiologii interwencyjnej). Aby ustalić wskazania do przyjęcia pacjenta w ośrodku specjalistycznym, zespoły ratownictwa medycznego korzystają z rozwiązań telemedycznych służących teletransmisji danych do szpitala docelowego (np. zapisu EKG).
 
źródło: www.mz.gov.pl

Jak należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego?

Po zgłoszeniu się dyspozytora nr tel. 999/112 należy podać:
  • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
  • powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
  • kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć)
  • kto wzywa ZRM ( imię i nazwisko, numer telefonu)
  • odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora
  • wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".