Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Nowy Szpital w Olkuszu

Poradnia Endokrynologiczna

Lokalizacja:

Olkusz,al.1000-Lecia 17

Rejestracja:

telefoniczna, osobista lub za pośrednictwem osób trzecich
środa 07:15-19:00

tel. 41 240 1231

oraz poniedziałek-piątek 14:35-17:25

tel. 41 240 1271 

Do poradni wymagane jest skierowanie

Lekarze specjaliści:

dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
lek.med. Monika Bomersbach 

Zakres świadczeń:

  • leczenie chorób tarczycy z możliwością wykonania USG i biopsji cienkoigłowej
  • leczenie chorób przysadki mózgowej, nadnerczy
  • leczenie zaburzeń miesiączkowania pierwotnych i wtórnych
  • lecznie niepłodności
  • leczenie zespołów androgennych
  • leczenie nadmiernego owłosienia
  • leczenie otyłości oraz innych zaburzeń hormonalnych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkuszi współadministratora Grupę Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653, w celu przeprowadzenia rejestracji na wizytę u lekarza.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusza współadministratorem jest Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iodo@nowyszpital.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

Wysłanie poniższego formularza poprzez przyciśnięcie przycisku "wyślij" jest równoznaczne z przeczytaniem i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Formularz rejestracyjny: