Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Nowy Szpital w Olkuszu

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja:

I piętro, budynek główny

Numer/numery telefonów:

  • Lekarz dyżurny OIOM - 41 240 13 51
  • Dyżurka OIOM -  41 240 12 55
  • Dyżurka lekarzy anestezjologów - 41 240 12 51 

Ordynator: lek. med. Ewa Łaskawiec
tel. 41 240 1255
Pielęgniarka Oddziałowa: Michnikowska Barbara 
tel. 41 240 1320

Zakres świadczeń: 

Oddział AiIT zapewnia świadczenia z zakresu anestezji, intensywnej terapii, resuscytacji oraz leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje 6 stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi standardami. Przyjmujemy i leczymy chorych w stanach zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, chorych z ciężkimi zakażeniami, po zatrzymaniach krążenia, zatruciach oraz pacjentów z urazami wielonarządowymi i po rozległych zabiegach operacyjnych.

W zakresie Anestezjologii dysponujemy 6 stanowiskami znieczuleń, w tym 4 w  obrębie bloku operacyjnego, wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wykonujemy:

  • Kwalifikacje z oceną ryzyka znieczulenie pacjentów oddziałów zabiegowych do zabiegów planowych i w trybie ostrym
  • Współuczestniczymy w przygotowaniu ciężkich pacjentów do zabiegów operacyjnych
  • Znieczulamy pacjentów zgodnie z obowiązującymi  standardami - wykonujemy znieczulenia ogólne, przewodowe oraz blokady splotów i nerwów
  • Współuczestniczymy w leczeniu pacjentów w okresie okołooperacyjnym ze szczególnym  uwzględnieniem terapii bólu
  • Wykonujemy czynności resuscytacyjne u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz w SOR
  • Konsultujemy pacjentów w stanie  ciężkim, kwalifikujemy do leczenia w tut. Oddziale IT
W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołany jest zespół zajmujący się leczeniem bólu ostrego, głównie  operacyjnego zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu. 


Zasady pracy oddziału: 

Godziny wizyt lekarskich:

 7:30-8:30

Godziny wydawania wypisów:

09:00 - 13:00
 

Pracą oddziału kieruje ordynator. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne, osobą odpowiedzialną za pracę oddziału jest lekarz dyżurny. 
Ze względu na specyfikę Oddziału pacjent może posiadać wyłącznie osobiste przybory toaletowe.

Nie ma możliwości przechowywania produktów żywieniowych w szafkach pacjentów. Pacjent może posiadać płyny w łącznej objętości nie przekraczającej 1,5 l.

Przebywając w Oddziale pacjent nie może przyjmować żadnych leków, odżywek, posiłków itp. bez wiedzy i zgody lekarz.

Korzystanie z telefonów komórkowych przez rodziny pacjentów powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.

Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawiane przy pacjentach i nie przekazane do depozytu.

Pełen regulamin dostępny jest na oddziale. 
Uwaga:
Personel nie udziela telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta. Informacji o stanie zdrowia pacjenta, pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie wskazanej przez pacjenta, udziela osobiście ordynator, zastępca ordynatora lub lekarz dyżurny.