Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie bloku operacyjnego

O projekcie

Celem projektu "Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie bloku operacyjnego do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” jest zapewnienie pacjentom szpitala dostępu do dobrej jakości leczenia w bezpiecznych warunkach oraz poprawa warunków pracy personelu medycznego oraz dostosowanie bloku do przepisów prawa. 
 
Zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny dla szpitala w Nakle i Szubinie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia ludności powiatu nakielskiego, a także poprawi warunki pracy personelu medycznego. Nowoczesny sprzęt jest łatwiejszy w utrzymaniu czystości i sterylności co jest ważnym elementem wymagań sanitarnych w szpitalu, nowoczesne urządzenia medyczne są bezpieczniejsze (mniejsze ryzyko wystąpienia urazów pacjenta podczas leczenia – tzw. powikłań).
 
Wykonywanie zabiegów operacyjnych za pomocą nowoczesnych metod małoinwazyjnych (laparoskopii) to, m.in.:
 • skrócenie czasu leczenia (gojenia się rany, okresu rekonwalescencji)
 • mniejszy stres emocjonalny (krótki pobyt w szpitalu)
 • mała inwazyjność i traumatyzacja
 • pewna i szybka diagnostyka
 • statystycznie mniejsza liczba powikłań
 • mniejsze nacięcie (lepszy efekt kosmetyczny)
 
W ramach projektu przewiduje się następujące działania inwestycyjne: 
 • zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny w Szubinie (laparoskop dla potrzeb chirurgii(1 szt), aparat do znieczulania(2 szt) , stół operacyjny(1 szt), aparat RTG śródoperacyjny(1 szt), lampy operacyjne(2 szt), agregat klimatyzacyjny (1 szt) 
 • zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny w Nakle( laparoskop do potrzeb ginekologii (1 szt), aparat do znieczulania(1 szt), stół operacyjny (1 szt))
 • roboty modernizacyjne na bloku operacyjnym w Nakle
 • zakup sprzętu medycznego do Pracowni Diagnostyki Obrazowej( 2 aparaty RTG do Nakła i Szubina),
 • zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowych(2 zestawy videogastroskopu z videokolonoskopem)
 • zakup sprzętu medycznego do sal intensywnego nadzoru kardiologicznego (2 stacje monitorowania stanu pacjenta w Nakle i Szubinie),
 • zakupy dezynfektorów na oddziały szpitalne (9 dezynfekatorów),
 • instalacja i zakup agregatów klimatyzacyjnych na bloku operacyjnym w Szubinie( 1 klimatyzacja agregat) 
 
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • dziedzina: ochrona zdrowia
 • wartość projektu: 2 665 753,08 zł 
 • dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 732 739,50 zł