Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2020-839 / W toku

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie” ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 22.04.2020 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 22.04.2020 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2020-04-14
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający i Organizator przetargu:

a) Zamawiający:
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27
87-200 Wąbrzeźno

b) Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,
Zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego: 30.12.2020.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. 798 038 436; e- mail: kwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 Zestawienie z otwarcia ofert do postępowania przetargowego nr  2020-839

Dnia 22.04.2020 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul.Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania

            

 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie” ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno.

Lp.   Data wpływu Nazwa firmy Wartość brutto
1 Oferta nr 1 20.04.2020 g.: 13:30 ARCHIBUD MAREK OLEŚ UL. PODZAMCZE 9 87-200 WĄBRZEŹNO 25 000,00 zł
2 Oferta nr 2 20.04.2020 g.: 13:30 USŁUGI BUDOWLANE "ROSBUD" MGR INŻ., TOMASZ ROSŁAN, WIELKIE LNISKA 9 , 86-300 GRUDZIĄDZ 14 760,00 zł
3 Oferta nr 3 20.04.2020 g.: 14:33 BIURO PROJEKTÓW, NADZORÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH BYTNAR BUDOWNICTWO PIOTR BYTNAR  UL. PUŁASKIEGO 2/6 87-200 WĄBRZEŹNO 22 800,00 zł
4 Oferta nr 4 21.04.2020 g.: 08:45 B&ES MICHAŁ LESZCZYŃSKI 87-152 PIGŻA, UL. WODNA 7 43 050,00 zł
5 Oferta nr 5 22.04.2020 g.: 10:00 INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O. 60-542 POZNAŃ ul. JANICKIEGO 20b 47 601,00 zł
 

 Pełna lista podmiotów

1. ARCHIBUD MAREK OLEŚ UL. PODZAMCZE 9 87-200 WĄBRZEŹNO
2. USŁUGI BUDOWLANE "ROSBUD" MGR INŻ., TOMASZ ROSŁAN, WIELKIE LNISKA 9 , 86-300 GRUDZIĄDZ
3. BIURO PROJEKTÓW, NADZORÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH BYTNAR BUDOWNICTWO PIOTR BYTNAR UL. PUŁASKIEGO 2/6 87-200 WĄBRZEŹNO
4. B&ES MICHAŁ LESZCZYŃSKI 87-152 PIGŻA, UL. WODNA 7
5. INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O. 60-542 POZNAŃ ul. JANICKIEGO 20b
powrót