Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2019-803 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, w Izbie Przyjęć i Oddziale Chirurgii Ogólnej Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą”
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 02.09.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 04.09.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 04.09.2019 r. do godziny 12:00
 
Zmiana nr 2 z dnia 04.09.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 06.09.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 06.09.2019 r. do godziny 12:00
 
Zmiana nr 3 z dnia 05.09.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 13.09.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 13.09.2019 r. do godziny 12:00
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 02.09.2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 02.09.2019 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2019-07-29
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Kostrzynie Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 6,
66-470 Kostrzyn Nad Odrą,

Organizator postępowania zakupowego:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
do 30.09.2019 r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena
Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 501 542 456; e- mail:
mkwasiborska@nowyszpital.pl;

b) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail:
mduda@nowyszpital.pl;

c) w zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej: Aneta Szkwarek, tel. kom.:
508 210 074; e- mail: aszkwarek@nowyszpital.pl .
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót