Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-753 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Modernizacja korytarza przy OAiIT na potrzeby Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
Zmiany w przetargu:

ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT

Nastąpiła zmiana terminu złożenia ofert - Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  18.07.2018 r. do godziny: 12:00.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 13.07.2018 r. do godziny: 12:00.
Data rozpoczęcia:
2018-07-05
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Organizator postępowania zakupowego:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin

działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze Zapytania ofertowego z ogłoszeniem, określonego Warunkami Zapytania Ofertowego.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert: cena brutto 100 %
Termin wykonania zamówienia:
w ciągu 6 tygodni od daty podpisania umowy
Termin związania ofertą:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Uzgodnienie terminu wizji lokalnej:

Pan Mariusz Pachnicz, tel. 508 210 074; e- mail: mpachnicz@nowyszpital.pl

Koordynator postępowania:

Pan Krzysztof Chołociński, tel. 661 959 186; e-mail: kcholocinski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

 

OTWARCIE OFERT

Zestawienie z otwarcia

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót