Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-731 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego na dostosowanie budynku głównego (części starej i nowej) Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 29.03.2018

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 04.04.2018

w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  04.04.2018  r. do godziny: 12:00

 

Zmiana nr 2 z dnia z 03.04.2018

Grupa Nowy Szpital Holding S.A jako organizator zapytania ofertowego informuję, iż termin otwarcia ofert został zmieniony z 04.04.2018 na 06.04.2018

W związku z powyższym 

Zmieniają sie zapisy Warunków Zapytania Ofertowego punkt 6 ppkt (g 

Jest:

 Oferta dotycząca:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego na dostosowanie budynku głównego (części starej i nowej) Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

nie otwierać przed  04.04.2018 r. przed godz. 12:00

Powinno być:

 

 Oferta dotycząca:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego na dostosowanie budynku głównego (części starej i nowej) Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

nie otwierać przed  06.04.2018 r. przed godz. 12:00

 

 Otwarcie ofert odbędzie się u Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin w dniu 06.04.2018 r. o godz. 12:30.

 

Zmiana nr 3 z dnia z 06.04.2018

Grupa Nowy Szpital Holding S.A jako organizator zapytania ofertowego informuję, iż termin otwarcia ofert został zmieniony z 06.04.2018 na 10.04.2018

W związku z powyższym 

Zmieniają sie zapisy Warunków Zapytania Ofertowego punkt 6 ppkt (g 

Jest:

 Oferta dotycząca:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego na dostosowanie budynku głównego (części starej i nowej) Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

nie otwierać przed  06.04.2018 r. przed godz. 12:00

Powinno być:

 

 Oferta dotycząca:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego na dostosowanie budynku głównego (części starej i nowej) Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

nie otwierać przed  10.04.2018 r. przed godz. 12:00

 

 Otwarcie ofert odbędzie się u Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin w dniu 10.04.2018 r. o godz. 12:30.

 

 Zmiana nr 4 z dnia z 10.04.2018

Grupa Nowy Szpital Holding S.A jako organizator zapytania ofertowego informuję, iż termin otwarcia ofert został zmieniony z 10.04.2018 na 12.04.2018

W związku z powyższym 

Zmieniają sie zapisy Warunków Zapytania Ofertowego punkt 6 ppkt (g 

Jest:

 Oferta dotycząca:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego na dostosowanie budynku głównego (części starej i nowej) Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

nie otwierać przed  10.04.2018 r. przed godz. 12:00

Powinno być:

 

 Oferta dotycząca:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego na dostosowanie budynku głównego (części starej i nowej) Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

nie otwierać przed  12.04.2018 r. przed godz. 12:00

 

 Otwarcie ofert odbędzie się u Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin w dniu 12.04.2018 r. o godz. 12:30.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70 653 Szczecin, w terminie do dnia 30.03.2018 r. do godziny: 12:00 .

Data rozpoczęcia:
2018-03-23
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Świebodzinie
ul. Młyńska 6,
66-200 Świebodzin

Organizator:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
1) Inwentaryzacja architektoniczna do celów projektowych oraz Projekt koncepcyjny z opinią rzeczoznawcy ds. ppoż. i niezbędnymi ekspertyzami do dnia 30.06.2018r.
2) Wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej - Projektu budowlanego z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami i projektów wykonawczych - do dnia 31.08.2018r.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 45 dni od daty ostatecznego otwarcia ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 502 054 739; e- mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 663 993 485; e- mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Monika Urbanowicz, tel. kom.: 500 178 109; e- mail: murbanowicz@nowyszpital.pl .
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót