Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2017-563 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia poprzez termomodernizację oraz instalację oświetlenia energooszczędnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin do dnia 26.01.2017 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Organizatora Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin.
Data rozpoczęcia:
2017-01-11
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 7,
89-100 Nakło nad Notecią

Organizator:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą PZP) dotyczące przetargu nieograniczonego.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim będzie się kierował zamawiający jest cena 90% i termin gwarancji 10%.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 20.04.2017 r.
Termin związania ofertą:
30 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Barbara Jasińska - Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
e-mail: BJasinska@nowyszpital.pl
tel. (41) 240-30-03
fax.(91) 433 31 51
tel. kom. 512-085-568
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót