Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2016-517 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
"Utworzenie Sieci Informatycznej w Nowy Szpital w Świebodzinie"
Termin i miejsce składania ofert:
Miejsce i termin składnia ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 19.08.2016 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się u Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w dniu 19.08.2016 r. o godz. 12:30.
Data rozpoczęcia:
2016-07-29
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Świebodzinie
ul. Młyńska 6,
66-200 Świebodzin

Organizator:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Mazowiecka 13B/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 60 dni od podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Barbara Jasińska - Dział Usług Zewnętrznych
e-mail: BJasinska@nowyszpital.pl
tel. (41) 240-30-03
kom. 512-085-568
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót