Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2016-470 / Unieważniony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci IT dla potrzeb Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.”
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin, w terminie do dnia 25.03.2016 r. do godz. 12:00.
Data rozpoczęcia:
2016-03-11
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie.

Organizator:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13B/6
70-526 Szczecin

Działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 dni od podpisania umowy do złożenia pełnego wniosku do pozwolenia na budowę (o ile ma zastosowanie).
Termin związania ofertą:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Barbara Jasińska Dział Usług Zewnętrznych
e-mail: bjasinska@nowyszpital.pl
tel. (41) 240-30-03, tel. kom. 512-085-568
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Zestawienie z otwarcia ofert

Zestawienie ofert - etap negocjacji

 

Unieważniony z dniem 14.04.2016 r. zgodnie z pkt. 1.5 Szczegółowych Warunków Przetargu. 

powrót