Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2010-02 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla potrzeb PROJEKTU pt. „Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług przez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu”
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 09.04.2010

 

W związku z dużą ilością przesyłanych pytań do SIWZa oraz prośbami ze strony oferentów, termin składania ofert zostaje przesunięty do 10.05.2010

Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital Spółka z o.o.
70-356 Szczecin, ul. Pocztowa 1A/1,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000221586

NIP 8522433297
REGON 812731198
kapitał zakładowy 199.000 zł

prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital sp. z o.o.”
86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 126
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Załącznik nr 8 Wytyczne do projektowania i realizacji inwestycji

 

Załącznik nr 9 Koncepcja - opis techniczny oraz rzuty budynków

Załącznik nr 10 - Aranżacja pomieszczeń

Załącznik nr 11 - Wniosek o dofinansowanie z harmonogramem prac

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Załącznik nr 13 - Zakres tematów dostosowania obiektów szpitalnych

Załącznik nr 14 - Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego obiektów szpitalnych

Załącznik nr 15 - Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - 2006r

Załącznik nr 16 - Zmiana decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - 2009r

Załącznik nr 17 - Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 18 - Program dostosowawczy 2007-2010

Załącznik nr 19 - Mapa sytuacyjna terenu szpitala

 

Wyjaśnienia do specyfikacji:

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót