Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Projekty UE

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020

9 Oś prriorytetowa: Region Spójny Społecznie 
Działanie 9.2: Usługi Społeczne i Zdrowotne 
Poddziałanie 9.2.1: Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie  
Typ projektu: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” (RPMP.09.02.01-12-0015/20)

W projekt zaangażowanych jest 45 partnerów, w tym m.in. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Szpitale z województwa małopolskiego.
 

Cel główny Projektu:

Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa  medycznego,  jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Zakres wsparcia rozwoju  usług  zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:
 • zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
 • zakup środków ochrony osobistej,
 • zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
 • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
 • zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
 • zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
 • finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.

Beneficjenci Projektu:

 • mieszkańcy województwa małopolskiego,
 • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
 • personel medyczny.

Wskaźniki Projektu:

Liczba podmiotów objętych wsparciem  w zakresie  zwalczania  lub  przeciwdziałania  skutkom  pandemii  COVID-19 - 45 szt.
Wartość wydatków kwalifikowalnych  przeznaczonych  na działania  związane  z epidemią  COVID-19 – 114 061 350 zł.
 

Umowa o Partnerstwie:

Umowa o Partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim (Lider Projektu) a Nowym Szpitalem w Olkuszu Sp. z o.o. (Partner).
 
Miejsce realizacji Projektu – Partner: 
Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 13
32-300 Olkusz
 

Zakres rzeczowy – Partner (Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.):

Sterylizatory parowe przelotowe (2 szt.) 
 
Przeznaczenie: sterylizacja wysokotemperaturowa sprzętu medycznego i instrumentarium zabiegowego, pojemników transportowych, pakietów odzieży ochronnej i obłożeń, materiałów jednorazowych wymagających sterylizacji przed ich zastosowaniem, w dwóch zakresach: 121 i 134 oC z generatorem pary oraz oprogramowaniem.
 

Źródła finansowania - Partner:

Wartość całkowita Projektu: 687 575,70 PLN, w tym:
 • Europejski Fundusz Społeczny: 584 439,34 PLN (85%),
 • Budżet Państwa: 103 136,36 PLN (15%).
 
Okres realizacji Projektu: 
01.04.2020 - 31.12.2020