Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Aktualności

Marta Pióro - Rzecznik prasowy GNS
502 273 465 mpioro@nowyszpital.pl

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

Przekształcenie SP ZOZ w Olkuszu prawidłowe i legalne 2015-03-18

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Krakowie, który żądał stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Radę Powiatu w Olkuszu, w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ZOZ w Olkuszu. W ocenie Sądu nie doszło do naruszenia przepisów, a Powiat podejmując uchwałę działał prawidłowo i legalnie.

 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że nie znajduje się w katalogu zadań powiatu prowadzenie sp zoz czy szpitala. Ponadto, sąd wskazał iż Powiat podjętą uchwałą zapewnił ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych bowiem przewidywała zapis o utrzymaniu świadczeń udzielanych przez SP ZOZ o ile NFZ nie wyraziłby zgody na przeniesienie umów na Nowy Szpital w Olkuszu.

 

- W moim przekonaniu uchwała jest potwierdzeniem podnoszonej przez nas argumentacji dotyczącej braku po stronie powiatu zadania publicznego w postaci prowadzenia Szpitala. Sąd w ustnym uzasadnieniu odwoływał się do argumentacji zawartej w naszych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i odpowiedzi na skargę złożonej przez Powiat Olkuski - mówi mecenas Jakub Cieślicki ze szczecińskiej kancelarii Wybranowski Nowicki Biuro Prawne, która reprezentowała przed sądem Grupę Nowy Szpital i Nowy Szpital w Olkuszu. Zdaniem mecenasa Cieślickiego prowadzenie szpitala czy udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nie może być zaliczane do zadań publicznych powiatu.

 

Aktem, który reguluje zadania organów publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zawarte w niej przepisy wprost definiują zadania, które ustawodawca nakłada na administrację poszczególnych stopni. Opisuje również (w art. 8 ustawy) zadania powiatów i nie obciąża tego szczebla samorządu terytorialnego ani obowiązkiem prowadzenia szpitali ani obowiązkiem udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. - Nie należy przy tym zapominać, że świadczenia zdrowotne realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej nie były i nie są finansowane przez powiaty. Według art. 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej było i jest obowiązkiem właściwych ministrów i Narodowego Funduszu Zdrowia – tłumaczy mec. Cieślicki. 

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie w marcu ubiegłego roku zaskarżyła do WSA w Krakowie uchwałę rady powiatu olkuskiego o przekształceniu miejscowego szpitala. W 2009 r. radni podjęli decyzję, że w miejsce istniejącego ZOZ powstanie niepubliczny szpital, w którym 30 proc. udziałów obejmie samorząd a resztę udziałów prywatny inwestor – Grupa Nowy Szpital. 

 

- Rozstrzygnięcie to – niezależnie od tego, że na chwilę obecną nie jest prawomocne – potwierdza, że władze Powiatu w sposób zgodny z prawem przeprowadziły procedurę przekształcenia. Czas pokazał, że była to odpowiedzialna decyzja. Dowodem na to, jest prawidłowo od lat funkcjonujący Szpital, który realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, zabiega o pacjentów, modernizuje się i rozszerza zakres udzielanych świadczeń. Zakwestionowanie prawidłowo przeprowadzonych przekształceń to byłaby zła wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców powiatów, którzy oczekują zmian w swoich szpitalach – mówi  Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital. - Ta decyzja sądu może rozwieje wątpliwości, które mają samorządowcy przy przekształceniach szpitali – dodaje Marcin Szulwiński. 

powrót