Najlepsze standardy sztuki lekarskiej, lekarze z ogromnym doświadczeniem zawodowym

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. zo.o. zapewnia kompleksowe leczenie z zakresu leczenia niedokrwienia mózgu na które składa się:

 • prowadzenie poradni naczyniowej finansowanej przez NFZ
 • diagnostyka USG Doppler zwężenia tętnic szyjnych,
 • leczenie operacyjne zwężenia tętnic szyjnych na oddziale chirurgii ogólnej,
 • ambulatoryjna opieka pooperacyjna.
W Poradni Naczyniowej konsultuje się pacjentów skierowanych z podejrzeniem miażdżycy tętnic szyjnych. Pracownia USG ocenia stopień zwężenia tętnic. Operacje zwężenia tętnic szyjnych wykonywane są na oddziale chirurgicznym w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą zgodnie z najnowszymi i najlepszymi standardami sztuki lekarskiej, przez lekarza z ogromnym doświadczeniem zawodowym (>20 lat stażu, >400 samodzielnych operacji tętnic szyjnych), z użyciem lup operacyjnych. Po zabiegu pacjent objęty jest dalszą opieka ambulatoryjną w poradni naczyniowej.
Centrum Leczenia Niedokrwienia Mózgu funkcjonuje w oparciu o istniejące i współdziałające ze sobą komórki organizacyjne:
 • Poradnię Chorób Naczyń
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Pracownię USG 
Lekarzem koordynatorem Centrum jest dr n. med. Radosław Turowski, specjalista chirurgii naczyniowej.

dr n. med. Radosław Turowski, specjalista chirurgii naczyniowej

Informacje na temat Centrum i zapisy do leczenia operacyjnego można uzyskać u pielęgniarki oddziałowej:
oddziału chirurgii Doroty Białkowskiej 41 240 1832 lub 41 240 1834.
Rejestracja do poradni naczyniowej pod numerem 41 240 1900.

Informacja medyczna

Tętnice szyjne wewnętrzne (prawa i lewa) są głównymi tętnicami dostarczającymi krew do mózgu. Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej jest spowodowane przez odkładające się w tętnicy blaszki miażdżycowe. Zwężenie tętnicy szyjnej najczęściej nie daje żadnych objawów (zwężenie bezobjawowe); może też być powodem zatorowości mózgowej i w efekcie doprowadzić do udaru mózgu (zwężenie objawowe). Zabieg operacyjny usunięcia złogów miażdżycowych z tętnicy szyjnej wewnętrznej ma na celu wyłącznie zapobieżenie wystąpieniu nowego udaru mózgu; ubytki neurologiczne, które wystąpiły wcześniej zazwyczaj się nie cofają. Najlepszą metodą wykrycia zwężenia tętnicy szyjnej jest wykonanie badania USG tętnic szyjnych metodą Dopplera. Badanie takie wykonuje się w trybie ambulatoryjnym w grupie pacjentów podwyższonego ryzyka. Małego stopnia zwężenie tętnic szyjnych powinno się leczyć zachowawczo (rzucenie palenia, leki przeciwpłytkowe np. aspiryna, leki obniżające cholesterol - statyny). Istotne (>70%) zwężenie tętnic szyjnych  należy leczyć operacyjnie (zabieg endarterektomii, czyli usunięcia blaszki miażdżycowej). Postępując w ten sposób można znacząco zmniejszyć ryzyko udaru. Szacuje się, że do uniknięcia jednego dużego udaru należy wykonać od 3 do 11 operacji zwężonych tt szyjnych (endarterektomii). Należy podkreślić, że operowanie istotnych zwężeń tt szyjnych jest wysoce kosztowo-efektywne, gdyż operacja jest tańsza niż leczenie następstw udaru (koszt wypłacanych długotrwale rent, braku aktywności zawodowej, konieczność opłacenia opieki osób trzecich i koszta społeczne utraconych więzi rodzinnych).

Wskazania do endarterektomii tętnicy szyjnej

Leczyć operacyjnie należy wyłącznie chorych, którzy uzyskać mogą korzyść z przeprowadzonej operacji.  Wskazaniem do endarterektomii tętnicy szyjnej jest:
 • zwężenie 70-99% u pacjentów bezobjawowych,
 • zwężenie tętnicy szyjnej ponad 50% u pacjentów objawowych (udar, TIA, amaurosis fugax w czasie ostatnich 3 miesięcy).

Przebieg zabiegu (endarterektomii tętnicy szyjnej)

 • znieczulenie miejscowe 1% lignokainą,
 • cięcie na szyi odsłaniające podział tętnicy szyjnej,
 • nacięcie tętnicy i usunięcie blaszek miażdżycowych zwężających tętnicę,
 • zeszycie tętnicy szwem ciągłym,
 • szew warstwowy powłok szyi.


Cięcie operacyjne, zabieg, wygląd tętnicy po zabiegu

Chory po zabiegu jest zwykle wypisywany do domu w 2 dobie po operacji. Wyniki leczenia są bardzo dobre; odsetek powikłań nie przekracza 2%.